Przyszłość Finansów: Nowe Kierunki i Przestrzenie Innowacji
2 mins read

Przyszłość Finansów: Nowe Kierunki i Przestrzenie Innowacji

I. Personalizacja usług finansowych

Nowe technologie otwierają możliwość coraz bardziej spersonalizowanych usług finansowych. Personalizacja ta ma przede wszystkim dotyczyć oferowanych produktów, ale także podejścia do klienta oraz komunikacji z nim. Jest to rezultat dążenia do tego, by w jak największym stopniu zaspokajać oczekiwania i potrzeby klientów, z uwzględnieniem ich indywidualnych cech, preferencji czy sytuacji finansowej.

Wizja ta stawia przed sektorem finansowym wiele wyzwań, ale także otwiera liczne możliwości. Podmioty finansowe, które zdołają efektywnie wykorzystać dostępne dane oraz technologie (jak na przykład sztuczna inteligencja czy analiza big data), będą w stanie zaoferować swoim klientom produkty i usługi na miarę, przekładając się to na zadowolenie klienta, lojalność, a tym samym na sukces biznesowy.

II. Wzrost znaczenia FinTech

FinTech, czyli technologie finansowe, stanowią coraz ważniejszą część ekosystemu finansowego. Nowe technologie mogą pozwolić na zautomatyzowanie wielu procesów finansowych, co prowadzi do znacznych oszczędności kosztów oraz zwiększenia efektywności. Przykładem mogą być robo-doradcy, które mogą pomóc w zarządzaniu inwestycjami z niewielkim wkładem człowieka.

Firmy FinTech mogą również przyczynić się do demokratyzacji finansów, umożliwiając dostęp do usług finansowych dla osób, które dotychczas były z nich wykluczone. Przykładem są platformy peer-to-peer lending, które umożliwiają udzielanie pożyczek bezpośrednio między osobami, bez udziału banków czy innych instytucji finansowych.

III. Zrównoważone inwestowanie

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie inwestorów zrównoważonym inwestowaniem. Coraz więcej osób nie chce tylko zarabiać na swoich inwestycjach, ale również przyczyniać się do pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych.

Zjawisko to nazywane jest często inwestowaniem ESG (od ang. Environmental, Social and Governance) i polega na uwzględnianiu czynników środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W przyszłości możemy spodziewać się dalszego wzrostu znaczenia tego trendu, co może prowadzić do znaczących zmian w sektorze finansowym.

Odwołania do literatury:

  1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). „The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies”.
  2. Kim, K., & Kim, H. (2018). „Customer segmentation and strategy development based on customer lifetime value: A case study”.
  3. Schueffel, P. (2016). „Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech”.
  4. Eccles, R.G., & Klimenko, S. (2019). „The Investor Revolution”.