22 lip, 2024

Regulamin

1 min read

§1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://kantor-internetowy.com.pl/, (zwany dalej „Serwis”).
  2. Każdy użytkownik (zwany dalej „Użytkownik”) zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

§2 Warunki korzystania

  1. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego regulaminu.
  2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o których Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu.

§3 Odpowiedzialność

  1. Serwis nie gwarantuje ciągłości dostępu do serwisu oraz jakości usług.
  2. Serwis nie gwarantuje, że informacje zawarte w nim są prawdziwe.
  3. Wszystkie informacje zawarte na stronie mogą mieć charakter satyryczny.
  4. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko.

§4 Prawa i obowiązki użytkowników

  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, etyką i dobrymi obyczajami.

§5 Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie Serwisu.