Regulamin

1 min read
 1. Definicje:
  1.1. Użytkownik: Każda osoba korzystająca z Serwisu Kantor-Internetowy.com.pl.
  1.2. Serwis: Platforma Kantor-Internetowy.com.pl.
 2. Zasady ogólne:
  2.1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
  2.2. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Usługi:
  3.1. Użytkownik może dodawać komentarze w artykułach na zasadach określonych na stronie Serwisu.
  3.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności dodane przez Użytkownika komentarze.
  4 Prawa i obowiązki Użytkownika:
  4.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem.
  4.2. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Serwis.
 4. Prawa i obowiązki Serwisu:
  5.1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  5.2. Serwis zobowiązany jest do przestrzegania praw Użytkownika, w tym praw związanych z ochroną danych osobowych.