16 cze, 2024
2 mins read

Cyfryzacja i jej wpływ na tradycyjne modele biznesowe

Cyfryzacja, czyli proces wykorzystywania technologii cyfrowych do transformacji różnych aspektów życia społecznego i gospodarczego, odgrywa coraz większą rolę w dzisiejszym świecie. Jednym z obszarów, który wyraźnie odczuwa wpływ cyfryzacji, są tradycyjne modele biznesowe. W tym artykule omówimy, jak rozwijające się technologie cyfrowe wpływają na działalność firm i zmieniają sposoby, w jakie funkcjonują na rynku. Transformacja […]

2 mins read

Jak Technologia Wpływa na Zmiany w Gospodarce?

Przeobrażenia w Pracy: Automatyzacja i Digitalizacja Wśród najbardziej widocznych skutków rozwoju technologicznego w gospodarce jest automatyzacja i digitalizacja pracy. Wraz z postępem technologicznym, wiele tradycyjnych zawodów zaczyna być zastępowanych przez maszyny i algorytmy. Badania Bessen (2019) wskazują, że proces ten jest nieunikniony i przyspiesza. Z jednej strony, automatyzacja i digitalizacja mogą prowadzić do zaniku niektórych […]

2 mins read

Przyszłość Finansów: Nowe Kierunki i Przestrzenie Innowacji

I. Personalizacja usług finansowych Nowe technologie otwierają możliwość coraz bardziej spersonalizowanych usług finansowych. Personalizacja ta ma przede wszystkim dotyczyć oferowanych produktów, ale także podejścia do klienta oraz komunikacji z nim. Jest to rezultat dążenia do tego, by w jak największym stopniu zaspokajać oczekiwania i potrzeby klientów, z uwzględnieniem ich indywidualnych cech, preferencji czy sytuacji finansowej. […]