Wpływ protekcjonizmu na międzynarodowy handel
2 mins read

Wpływ protekcjonizmu na międzynarodowy handel

Protekcjonizm, czyli polityka ochrony własnej gospodarki poprzez nałożenie barier handlowych, cło i ograniczenia importu, ma znaczący wpływ na międzynarodowy handel. Wartościowe towary, usługi i kapitał przekraczają granice państw na całym świecie, tworząc globalną sieć gospodarczą. W tym artykule przyjrzymy się mechanizmom i skutkom protekcjonizmu w międzynarodowym handlu.

Rozwój protekcjonizmu

Protekcjonizm jest obecny w historii handlu od wieków. Państwa stosowały różne formy protekcjonizmu, aby chronić swoje interesy gospodarcze i polityczne. Przykłady to nałożenie ceł na importowane towary, subwencje dla rodzimego przemysłu lub ograniczenia w dostępie do rynku dla zagranicznych firm. Współczesne przykłady protekcjonizmu to rosnące napięcia handlowe między USA a Chinami oraz Brexit, który wprowadził bariery handlowe między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Skutki protekcjonizmu na międzynarodowy handel

  1. Ograniczenie dostępu do rynku: Protekcjonistyczne środki, takie jak cła i ograniczenia importu, utrudniają zagranicznym firmom dostęp do rynku krajowego. To prowadzi do mniejszej konkurencji i wyższych cen dla konsumentów.
  2. Zniekształcenia na rynku: Protekcjonizm może prowadzić do zniekształceń na rynku, gdy państwo wspiera swoje rodzime firmy poprzez subwencje lub inne ulgi. To może skutkować nierówną konkurencją i nieefektywnym alokowaniem zasobów.
  3. Spadek globalnego handlu: Wzrost protekcjonizmu może prowadzić do spadku międzynarodowego handlu, co ma negatywny wpływ na globalną gospodarkę. Firmy tracą dostęp do nowych rynków, a konsumenci mają mniej wyboru.
  4. Retorsje: Kiedy jedno państwo wprowadza protekcjonistyczne środki, inne państwa często reagują w ten sam sposób. To może prowadzić do spiralnego wzrostu protekcjonizmu i handlowych napięć.

Krytyka protekcjonizmu

Protekcjonizm jest krytykowany przez wielu ekonomistów i organizacje międzynarodowe. Argumentują oni, że protekcjonizm ogranicza efektywność gospodarki, prowadzi do marnotrawstwa zasobów i utrudnia globalny rozwój. Ponadto, twierdzą, że wolny handel może przynosić korzyści wszystkim zaangażowanym stronom, poprzez zwiększenie efektywności i wyboru.

Źródła:

  1. Bagwell, K., & Staiger, R. W. (2002). The economics of the world trading system. MIT press.
  2. Baldwin, R. E., & Evenett, S. J. (2009). The collapse of global trade, murky protectionism, and the crisis: Recommendations for the G20. CEPR policy insight, (40).
  3. Helpman, E. (1984). A simple theory of international trade with multinational corporations. Journal of Political Economy, 92(3), 451-471.
  4. Krugman, P. R. (1980). Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade. The American Economic Review, 70(5), 950-959.