22 lip, 2024
2 mins read

Rola Agencji Ratingowych. Niezauważalne Siły Kształtujące Gospodarkę

I. Rola i znaczenie agencji ratingowych Agencje ratingowe są organizacjami zajmującymi się oceną zdolności emitentów długu (korporacji lub rządów) do spłaty zobowiązań finansowych. Skala ta jest często przedstawiana w formie „ratingów”, które są kodami literowymi odzwierciedlającymi ocenę ryzyka. Te agencje odgrywają kluczową rolę w systemie finansowym, ponieważ ich oceny pomagają inwestorom zrozumieć ryzyko związane z […]