2 mins read

Złoto jako Inwestycja w Czasach Niepewności Gospodarczej

I. Złoto jako „bezpieczna przystań” Złoto jest często uznawane za „bezpieczną przystań” w trudnych czasach gospodarczych. Dzieje się tak, ponieważ wartość złota zwykle nie jest bezpośrednio powiązana z rynkiem akcji lub obligacji, co oznacza, że może ono utrzymać swoją wartość, a nawet wzrosnąć, gdy inne aktywa spadają. W trakcie kryzysu gospodarczego, zwłaszcza gdy inwestorzy obawiają […]